Školské stavby

Zateplenie školy SOŠ Potravinárska Topoľčany  /2019/

Rekonštrukcia Školského internátu SOŠ obchodu a služieb v Topoľčanoch

Rekonštrukcia MŠ Malinovského ulica v Partizánskom 

Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Veľká Okružná v Partizánskom

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby

Školské stavby