Polyfunkčné stavby

Je budova ,kde popri polyfunkčnej podstate je zvýraznená aj funkcia bývania. Je vytvorený na princípe integrácie rôznych funkčných systémových celkov,ktoré na seba nadväzujú a navzájom spolupôsobia. Vďaka tomu vznikajú dynamické podmienky pre symbiózu bývania ss ostatnými mestotvornými funkciami.

Polyfunkčný objekt Topoľčany 

Polyfunkčné stavby

Polyfunkčné stavby

Polyfunkčné stavby

Polyfunkčné stavby

Polyfunkčné stavby

Polyfunkčné stavby

Polyfunkčné stavby

Polyfunkčné stavby

Polyfunkčné stavby

Polyfunkčné stavby

Polyfunkčné stavby

Polyfunkčné stavby

Polyfunkčné stavby

Polyfunkčné stavby

Polyfunkčné stavby