Prístrešky - altánky

Príjemné pretvorenie záhradného priestoru pre spoločensko-oddychové využitie s prihliadnutím na drevo ako prírodný materiál.

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky

Prístrešky - altánky