Bytové Domy - obnovy

Panelové bytové domy na Slovensku nevyhovujú súčasným požiadavkám a ich obnova je nevyhnutná. Vo väčšine prípadov prevládajú len parciálne riešenia bez výhľadu do budúcnosti. Panelové bytové domy tvoria veľký podiel z celkového počtu bytov, preto sa musí nájsť cesta k dlhodobému udržaniu ich životnosti aj v 21. storočí.

Bytča ul. Javorová

Partizánske ul. Makarenkova

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy

Bytové Domy - obnovy