Bytové domy - novostavby

Bytový dom je budova určená na bývanie ,ktorá sa skladá zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.

 

 

Bytové domy - novostavby

Bytové domy - novostavby

Bytové domy - novostavby

Bytové domy - novostavby

Bytové domy - novostavby