Naše portfólio

Rodinné domy - stavebné úpravy

Stavebné úpravy sú zásahy do nehnuteľnosti za účelom jej zveladenia. Každý byt alebo rodinný dom si vyžaduje údržbu, po niekoľkých rokoch aj rozsiahlejšiu rekonštrukciu, prípadne prestavbu.

Rodinné domy - novostavby

Novostavba - realizácia Vášho domova podľa vaších snov pod dohľadom a odbornou pomocou architekta.

Bytové domy - novostavby

Bytový dom je budova určená na bývanie ,ktorá sa skladá zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.

Bytové Domy - obnovy

Panelové bytové domy na Slovensku nevyhovujú súčasným požiadavkám a ich obnova je nevyhnutná. Vo väčšine prípadov prevládajú len parciálne riešenia bez výhľadu do budúcnosti. Panelové bytové domy tvoria veľký podiel z celkového počtu bytov, preto sa musí nájsť cesta k dlhodobému udržaniu ich životnosti aj v 21. storočí.

Penzióny, chaty, ubytovacie zariadenia....

Je budova,priestor alebo plocha,pre prechodné ubytovanie.

Interiéry

Vizuálne poňatie vnútorného priestoru podľa najnovších trendov s využitím prvkov moderného dizajnu.

Prístrešky - altánky

Príjemné pretvorenie záhradného priestoru pre spoločensko-oddychové využitie s prihliadnutím na drevo ako prírodný materiál.

Terénne a sadové úpravy

Okolie objektu v dnešnej dobe nepredstavuje len prázdny priestor bez konkrétneho využitia. Povyšuje sa na urbanistický priestor s filozoficko-estetickým zámerom, ktorý dotvára drobná architektúra s využitím zelene.

Polyfunkčné stavby

Je budova ,kde popri polyfunkčnej podstate je zvýraznená aj funkcia bývania. Je vytvorený na princípe integrácie rôznych funkčných systémových celkov,ktoré na seba nadväzujú a navzájom spolupôsobia. Vďaka tomu vznikajú dynamické podmienky pre symbiózu bývania ss ostatnými mestotvornými funkciami.