Služby

Architektonický návrh

Prvotný návrh myšlienka, umelecký podnet, návrh, skica.... Zhmotnenie vaších myšlienok za pomoci architekta a architektonických zásad, noriem, vyhlášok...

Vizualizácia

Priestorové zobrazenie stavieb, priradenie materiálov, vizualizácie objektov.

Projektovanie stavieb

Vypracovávanie architektonických štúdií stavieb, projektov na územné konanie, stavebné povolenie, vypracovanie projektov pre realizáciu stavieb, rozpočtové práce a výkazy výmer.

Elektroinštalácia

Vypracovanie rozmiestnenia zásuviek, svietidiel, kabeláže, bleskozvody....

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť - veľký rozsah prác a činností, ktoré súvisia najmä s prípravou stavby, ale aj s jej uskutočňovaním.

Interierový dizajn

Dnešné byty, domy, občianske stavby sú dokonale prispôsobené moderným požiadavkám, jednoduché čisté línie, tvary, dizajn nábytku atď.

Špeciálne služby

Projektovanie inžinierských sietí

Architektonicko - projektové služby poskytujeme už niekoľko rokov a ochotne vám naše skúsenosti zdokumentujeme našimi zrealizovanými dielami.