O nás

 

Riešime projekty na mieru, podľa Vaších požiadaviek. Samozrejmosťou sú aj 3D zobrazenia objektov, vizualizácie objektov, s náhľadmi do interiéru.

Ponúkame vysokú profesionalitu, rýchle spracovanie vašej požiadavky.

 

            Architektonicko - projekčná činnosť ponúka služby spojené s prvotnou štúdiou, až po realizačný projekt, so zabezpečením jednotlivých profesií :

 (EL- elektroinštalácia, UK – ústredné kúrenie, ZTI - zdravotechnika, VZT - vzduchotechnika, PLYN – plynoinštalácia, PO – požiarna ochrana, EPS -  elektrická požiarna siganlizácia, MaR – meranie a regulácia.........)

 

            Veľký dôraz kladieme na úsporu energií stavieb. Okrem murovaných stavieb riešime aj drevostavby /objekty s nízkoenergetickou náročnosťou/.

Náš tím

Ing.arch. Andrea MARKOVÁ

autorizovný architekt

           

                •  Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici,

                   odbor : Konzervátorstvo a reštaurátorstvo štukovej

                   výzdoby a historických omietok

                •  Fakulta architektúry STU Bratislava

                •  Fakulta inžinierskej pedagogiky a psychológie

                   STU Bratislava

2007        •  Autorizovaný architekt SKA

 

Ing. Ivan PAVLOVIČ

Projektant elektro

 

Stredná škola elektrotechnická Bratislava

Fakulta elektrotechniky STU Bratislava

2012 :

P Elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických 

                                              v rozsahu

E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1 000V vrátane bleskozvodov

                                              pre triedy objektov

A objekty bez nebezpečenstva výbuchu

 

2014:

Osvedčenie - Inštalácia kotlov a pecí na biomasu